top of page

MUDr. Petr Halada, MBA

specialista - kolposkopická expertíza

MUDr. Petr Halada, MBA se specializuje především na prevenci 
gynekologických nádorových onemocnění. Je prvním lékařem v 
Královéhradeckém kraji, který na základě zkoušky získal odbornost v onkogynekologii a jedním z několika málo lékařů Královéhradeckého kraje s licencí pro expertní kolposkopii, což je speciální vyšetření, sloužící k odhalení přednádorových stavů děložního čípku. Absolvoval školu s následnou specializační zkouškou z oboru gynekologická cytodiagnostika. Je autorem či spoluautorem více než dvou desítek odborných publikací, včetně publikací zahraničních a autorem několika kapitol v různých 
monografiích. Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy se podílí na výuce studentů a mladých lékařů.

06184porgyn.tif

zdravotní sestry

IMG_3724_edited.jpg
VANDA copy.jpg

Eliška Černíková

Vanda Jeřábková

bottom of page