top of page

Laboratorní vyšetření

V některých případech a to zvláště tehdy, když chceme získat informaci, jak se pravděpodobně může současný nález vyvíjet, si pomáháme laboratorními vyšetřeními. Je to například vyšetření na přítomnost rizikových onkogenních papillomavirů, nebo markerů p16 a Ki67. Nejedná se o odběry krve, ale o stěry. Vyšetření na vysoce rizikové papillomaviry bývá ve stanovených případech hrazeno zdravotní pojišťovnou. Vyšetření markerů p16 a Ki67 hrazeno není a jeho cena nepřesahuje 1 200 Kč. Může se stát, že v rámci vyšetření bude nutné zopakovat i běžný cytologický stěr z děložního hrdla.

Microscope
bottom of page