top of page

NEJČASTĚJŠÍ OPERAČNÍ METODY

Operační přístupy, které řeší patologie na děložním hrdle, v pochvě nebo na zevním genitálu, se liší dle celkového nálezu a závažnosti onemocnění. Diagnostika a přesné určení povahy onemocnění hraje v rozhodovacím algoritmu zásadní roli.

Bioptické vyšetření (biopsie)
Někdy, ale ne pokaždé, je na základě kolposkopického vyšetření nutné provést biopsii z děložního hrdla (čípku). Bioptické vyšetření nám pomáhá stanovit diagnózu s vysokou přesností. Kolposkop nám zde pomáhá správně zacílit nejvhodnější místo pro samotnou biopsii. Vyšetření není bolestivé, protože děložní hrdlo nemá senzitivní nervová zakončení. Velikost získaných vzorků je několik milimetrů. Rozhodně se nejedná o nějak zatěžující výkon, nebo výkon, který by nějak komplikoval budoucí zdravotní stav. Ženám, které by z tohoto drobného zákroku mohly mít obavy, můžeme nabídnout inhalovat takzvaný rajský plyn (Entonox). Definitivní diagnózu z odebraných vzorků získáváme z laboratoře zhruba za dva až tři týdny.

Plastika děložního čípku (konisace, LEEP)
je diagnostická i léčebná metoda používaná při nálezu dysplasie na děložním hrdle. Výkon provádíme na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové v krátkodobé celkové anestesii a vyžaduje 1,5 denní hospitalizaci. Pokud Vám byla tato procedura doporučena, obdržíte od nás veškerou dokumentaci potřebnou k výkonu a také velmi rychlý termín operace. Před výkonem je vhodné zavádět antibakteriální přípravky doporučené lékařem k prevenci infekce a krvácení. Během výkonu odstraňujeme speciálním instrumentáriem všechny patologické oblasti na děložním čípku. Výkon považujeme za dostatečný, pokud se histologicky prokáže odstranění léze do zdravých okrajů. Výsledek histologického vyšetření se dozvíte přibližně za 2-3 týdny. Hojení po výkonu může doprovázet velmi slabé špinění do zhojení léze přibližně po dobu 2-3 týdnů. Je nutné přibližně měsíc dodržovat režimové opatření - nekoupat se, nesprchovat se velmi horkou vodou, nezavádět do pochvy žádné předměty, vyjma medikace, kterou doporučí lékař, nezvedat břemena a zdržet se pohlavního styku. Při krvácení a jiných komplikacích je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Excize
je metoda diagnostická i léčebná, při které se odstraňuje suspektní tkáň na viditelných částech genitálu. Odstranění menších lézí v lokální anestesii provádíme přímo u nás v ambulanci. Větší léze odstraňujeme ambulantně na výkonovém sálku Porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.  Intrumentárium volíme dle nálezu, většinou se jedná o vyříznutí ložiska s následným sešitím vstřebatelným šicím materiálem. Stehy po šití není nutné vytahovat, rozpadávají se během 2 týdnů. Metoda se může provádět v lokálním znecitlivění nebo v celkové anestesii. Záleží na lokalitě a celkovém rozsahu onemocnění. Místo ošetření vyžaduje zvýšenou hygienu po dobu hojení (cca 2 týdny), ale bez použití kosmetiky a mýdel.

Elder woman and her caretaker
Operační metody: About
bottom of page